Stipendier ur folkskoleseminariums minnesfond

Det är nu möjligt att söka stipendier från folkskoleseminariums minnesfond på 7000 kronor. Stipendierna delas ut till 10 förtjänta studenter inom lärarhögskolan. Läs mer här.


Protokoll Styrelsemöten 2018/2019

Styrelsemöten:

20180905
20181010
20181113
20181212
20190121
20190319

Årsmöten:
20180927

Stormöten:
20181029

Årsmöte 2018

Den 23 maj är det dags för UmPes årsmöte.

Samtliga medlemmar i UmPe (HECTOS, TUFF, och SMISK) har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. För att få delta på mötet krävs uppvisande av kårlegitimation samt legitimation så se till att inte glömma det hemma.

Det kommer även bjudas på pizza! Anmäl att ni kommer i evenemanget på facebook senast den 21 maj så vi vet hur mycket som ska beställas.

Dagordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Pedagogernas dag 2018

För information om pedagogernas dag 2018, klicka här.

Stormöte 29/11

Den 29 november är det dags för UmPes stormöte. 
UmPes samtliga medlemmar har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. För att få delta på mötet krävs uppvisande av kårlegitimation samt legitimation så se till att inte glömma det hemma. 

Det kommer även bjudas på pizza! Anmäl att ni kommer i evenemanget senast den 22 november så vi vet hur mycket som ska beställas.


Spendium för dig från Göteborg

Kungl. och Hvitfeldtska stiftelsens årliga stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige

Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas student på grundnivå eller avancerad nivå, som
  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasiet inom stift
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Endast student som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examinieras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett. Stipendium kan endast erhållas en gång.


Ansökan om stipendium skall ske på särskild blankett, som kan hämtas hem från stiftelsens hemsida www.hvitfeldtskastiftelsen.se

Ansökningshandlingar märkt med dnr FS 2.1.7-1393-17 ska lämnas till registrator Umeå universitet via medel@diarie.umu eller Registrator Umeå universitet 901 87 Umeå senast 2017-10-09.