Dina rättigheter som student


Har du stött på problem med din utbildning? Funderar du över vilka rättigheter eller skyldigheter du har som student eller vad som reglerar universitetets verksamhet?

Här hittar du en sammanställning av sådana regler och bestämmelser – allt från relevanta lagar och förordningar ner till universitetets egna regler och policyer.

Regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Umeå universitet är avsedd som en lättillgänglig sammanställning av de viktigaste centrala och lokala regelverken avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Om du finner att någonting i din utbildning inte stämmer överens med dessa regler kan du antingen kontakta din kursansvarig själv, eller höra av dig till ditt studentombud. Studentombudet arbetar med att företräda studenter och att hjälpa studenter när de stöter på problem med sin utbildning.


Klicka här så kommer du till universitetets regelsamling.

Mejla utbumpe@umeastudentkar.se  eller ring 070 269 68 83 för att nå ditt studentombud.


.