Aktiva inom UMPE
UmPe har som uppgift att samordna alla de råd och kommittéer som har med Lärarhögskolans utbildningar att göra samt att värva studenter till att fylla de platser som finns till förfogande. Eftersom UmPe är en förening bestående av studenter bygger detta på att studenterna själva tar ansvar för sin utbildning och väljer att involvera sig.
Vill du sitta som studentrepresentant i någon av institutionernas utbildningsråd, sitta i programråd eller lärarutbildningsråd på fakultetsnivå - skicka ett mail till studentombud Jensine Holmgren på utbildning@umpe.se
.