Kårmedlem, detta får du

En stark studentröst
Studentkårens uppgift är i första hand att bevaka och tillvarata studenternas intressen. Detta innebär att kåren arbetar för bland annat högre kvalitet på utbildningen, ett rikt studentliv, god tillgång på studentbostäder och fördelaktigare studiemedelssystem. Man är också studenternas talesman gentemot universitetsledning, kommun, landsting och stat. Studentkåren har representanter i nästan varje styrelse, nämnd och kommitté på universitetet, med insyn och möjlighet att påverka för studenternas bästa.

Utbildningsbevakning
UMPE är din kårsektion och jobbar särskilt med att bevaka utbildningar under Lärarhögskolan och anordna aktiviteter för denna studentgrupp. Umpe har två anställda utbildningsbevakare som kan hjälpa dig och dina klasskamrater med alla möjliga frågor som kan uppstå under utbildningen. Är kvaliteten på utbildningen otillräcklig? Uppför sig någon lärare på ett sätt som inte är acceptabelt? Är tillgången på studentboende otillräcklig? Finns inte studentlitteratur på bibliotek eller bokhandlar? Fattas det viktiga perspektiv i utbildningen? -Detta är saker som det går att ändra på!

Om ni på något sätt vill påverka er utbildning - Vänd er till UMPEs utbildningsbevakare.

Aktiviteter
UMPE och dess underföreningar anordnar många aktiviteter för sina medlemmar. De mest uppmärksammade aktiviteterna sker under insparken. Men under året sker också en del föreläsningar och Ikearesor, sportaktiviteter och fester. Håll utkik!

Studentpubarna Kårhuset, NH, E-puben, Villan och Origo drivs av studenter. De erbjuder förmånliga priser och är till för dig som kårmedlem.

Rabatter
Mecenatkortet ingår i kåravgiften och berättigar till en mängd rabatter, förmåner och erbjudanden. Läs mer om kortet och dess rabatter på Mecenats hemsida.

ex. på bra rabatter

* Studentpris på IKSU-kort
* Studentpris på resor inom landet
* Studentpris på litteratur


Ekonomiskt stöd
Umeå studentkår ger sina medlemmar möjlighet att vid ekonomiska svårigheter få ett korttidslån till rimlig kostnad. Detta handläggs av studiesocialt ansvarig.

studiesocialt@umeastudentkar.se


Studenttidningen Vertex skickas ut till alla medlemmar.