Examensansökan

Glöm ej att ansöka om examen i juni så fort du är klar med sista kursen. Inför kommande krav på legitimation kommer vissa regler att gälla för examina som utfärdas från och med 1 juli 2011, bla krav på introduktionsperiod och avgift vid ansökan om legitimation. Ankomstdatum för fullständig ansökan gäller som datum för examensbevisets utfärdande.

Blankett hittar du på: http://www.umu.se/utbildning/efter/examen