Välkomna alla nya studenter!

Vi på UmPe vill hälsa alla nya studenter välkomna till Umeå universitet och lärar/studie- och yrkesvägledarprogrammet! Ni har en spännande tid framför er innan ni en dag förhoppningsvis tar er examen.
På denna sida kommer det finnas nyttig information för dig som är ny student och ny i Umeå. Sidan uppdateras löpande och målsättningen är att allt ni behöver veta skall finnas här. UmPe har dessutom en Facebook som även den uppdaterar er löpande med viktig information, events och annat roligt och nyttigt under er studietid. 

UmPe
UmePedagogerna (UmPe) är kårsektionen för studenter som läser lärar/studie- och yrkesvägledarprogrammet. UmPe drivs av ideellt arbetande studenter som intresserar sig för studentfackligt arbete. Är du intresserad av studentfackligt arbete antingen i UmPe, någon av våra underföreningar Smisk, Tuff och Hectos eller på någon av institutionerna så kontakta studentombudet (länk) för mer information.

Facebook

Underföreningar
UmPe har tre underföreningar som kommer anordna inspark, evenemang och gemenskap.


Smisk - Studenter som läser idrottslärare
Tuff - Studenter som läser till förskola, fritids, F-3 och 4-6.
Hectos - Studenter som läser till ämneslärare mot gymnasiet eller högstadiet samt SYV-studenter.

Viktiga länkar 

Cambro - Studieplattformen

Valwebben - Sidan där du ska strukturera kurserna för din utbildning

Student.umu.se - Umeå universitet hemsidan för studenter

Lärarhögskolans hemsida

Lärarhögskolans välkomstbrev - För respektive program och som du kanske redan fått i brevlådan.

Information om bostäder i Umeå 

Regler - Regelsamling

Umeå Studentkår
Umeå studentkår (US) är den största av tre kårer vid Umeå universitet och företräder studenter inom humaniora, samhällsvetenskap och lärarutbildning. US är en studentfacklig organisation med fokus på studenträttsfrågor rörande utbildning,  arbetsmiljö och lika villkor. Det innebär att US företräder och representerar studenters  intressen vid olika beredande-, beslutande- och arbetsorgan vid Umeå universitet. US arbetar också med enskilda studentärenden där vi stödjer och hjälper studenter i frågor och problem de upplever i sin utbildning/studiesituation. Umeå studentkår består av 9 kårsektioner. De utgör huvuddelen i kårens verksamhet och är en förutsättning för att Umeå studentkår ska kunna bedriva ett starkt inflytande inom hela universitetet. Kårsektionerna består i sin del av en mängd kårföreningar. Dessa är knutna till medlemmarnas studieinriktning eller ort och syftar till att vara kårens yttersta länk till den enskilda medlemmen.Studentombud
Vid varje kårsektion finns ett studentombud som jobbar med utbildnings-, arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor inom sektionernas verksamhetsområde. Det är till ditt studentombud du vänder dig med frågor och synpunkter på din utbildning/studiesituation (Studentombud UmPe), samtliga studentombud har tystnadsplikt. 
 
De finns även två ombud på kårövergripande nivå, ett med ansvar för  Utbildningsfrågor (länk) och ett med ansvar för arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor (länk), som fungerar som samordnande för sektionernas studentombud.


Studenträtt
Hur känner du inför din utbildning och studiesituation? Är du nöjd? Är du missnöjd? Har du stött på problem eller fungerar allt felfritt? Hör av dig till oss! Vi vill veta vad som händer på utbildningarna och hur studenterna upplever sin studietid, på det sättet kan UmPe och Umeå Studentkår tillsammans med studenterna arbeta för att kvalitetsutveckla utbildningen och studenters situation vid Umeå universitet. Universitetets utbildningar regleras av lagar och regler kring vilka rättigheter du som studerande har och på Umeå universitets hemsida finns de lokala reglerna för arbetsmiljö, lika villkor och utbildning: http://www.umu.se/regelverk/. Det är en stor fördel att känna till vilka regler som styr din utbildning och det ger dig en mer rättvis och problemfri studietid. Vid frågor om regler, ta kontakt med ditt studentombud så kan vi hjälpa till! Umeå studentkår har också sammanställt en folder som heter ”Regelrätt?” där relevanta regler samlat som kan vara bra att veta innan, under och efter en kurs.


Arbetsmiljö
Som student är det viktigt att komma ihåg att du har rätt till en god arbetsmiljö. Villkoren för studenters arbetsmiljö regleras främst i arbetsmiljölagen, där studenter jämställs med arbetstagare. Arbetsmiljön omfattar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och kan beröra lokaler, studieplatser, studieutrustning, stress, arbetsuppgifter, bemötande osv. Problem i arbetsmiljöfrågor kan handla om tekniskt strul eller otydliga instruktioner från läraren för att ta några exempel. Upplever du några problem, har synpunkter eller frågor angående din arbetsmiljö så är du välkommen att kontakta Umeå studentkår, UmPe eller ditt studentombud.


Studenthälsovård 
Som student har du rätt till hälsovård för att främja din fysiska och psykiska hälsa. I Umeå finns Studenthälsan för alla studenter vid Umeå universitet, oavsett studie- eller bostadsort. Studenthälsan hittar ni här: http://www.student.umu.se/under-studietiden/studenthalsan/ och såhär skriver de om sin verksamhet: ”Studenthälsan har fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Vår verksamhet är ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård. Vi har tystnadsplikt och våra tjänster är kostnadsfria.”


Kontaktinformation

Kristel Torgrimsson
Studentombud UmPe 
070-269 68 83
utbumpe@umeastudentkar.se

Anton Darpö
Ordförande, UmPe
ordforande@umpe.se 

Mimmi Rönnqvist
1:e vice ordförande, Umeå studentkår
Utbildningsansvarig
070-686 90 16
utbildning@umeastudentkar.se 

Behnam Golpayegani
2:e vice ordförande, Umeå studentkår
Lika villkor och arbetsmiljö
070-686 90 12
likavillkor@umeastudentkar.se