Skolans betydelse för sociala och pedagogiska aktiviteter


Ärade lärarstudenter!

Forskare vid Pedagogiska Institutionen på Umeå universitet har nyligen kommit ut med en artikel om skolans betydelse för sociala och pedagogiska aktiviteter. 10 sidor intressant läsning!


Sammanfattning: Artikeln studerar hur grundskolepraktiken framträder för elever och vilken betydelse den har för deras uppfattningar om sin tillvaro i skolan. Den fokuserar skoleffekter relaterade till sociala och pedagogiska aktiviteter. Artikeln bygger på en studie som genomfördes i en åttondeklass på en högstadieskola där en majoritet av eleverna kommer från familjer med hög utbildningsnivå. Empirin består av intervjuer, klassrumsobservationer och policydokument. Studien visar att de ideal skolan grundar sin praktik på, skolhabitus, får olika konsekvenser beroende av hur väl elever kan förkroppsliga dessa ideal. Beroende på framgångar i detta avseende följer ett mer eller mindre positivt bemötande och större eller mindre frihet i klass-rummet.

Artikeln hittar ni HÄR!