Stipendium - för studier utomlands

Ärade student!

ST Student delar två gånger per år ut stipendium till studenter som vill göra studier utomlands i form av ekonomiskt stöd från TCO:s internationella stipendiefond till minne av Olof Palme. För oss studenter inom lärarhögskolan skulle detta förslagsvis kunna vara en del av examensarbetet. Ämnet för arbetet skall beröra något av: fackligt arbete, hållbar utveckling, fred och demokrati. Övriga krav är att man är medlem i ST student vilket kostar 100 kr för hela studietiden.

Ansökningsformulär hittar du på: www.st.org/stipendier