VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

Dags för VFU/Praktik?

På denna sida kommer nyttig information kring VFU och praktik att finnas. Framförallt är den riktad till dig som kanske ska ut på din första praktik i utbildningen, är det något som du undrar så tveka inte att höra av dig till oss på UmPe som gärna hjälper dig som ny student.


Nyttiga länkar:

Lärarhögskolans sida för VFU - Här hittar du det mesta allt från kontaktuppgifter till blanketter.
VFU-avtalet - Reglerar din VFU. Bland annat vad som händer vid frånvaro av handledare, antal timmar med mera.
Registerkontroll hos polisen - För att få göra VFU måste du ha ett utdrag från brottregistret, kom ihåg att kuvertet måste vara oöppnat när det lämnas till ansvarig rektor på din VFU-plats.
Ersättning för resor och dubbelt boende - Ibland får du göra VFU på annan ort än Umeå. Lärarhögskolan står givetvis för resekostnader och ersättning för dubbelt boende. Regler och blanketter hittar du här.Frågor och svar:
Vad händer om jag blir underkänd på min VFU?
-Du får då göra en ny VFU-period som nödvändigtvis inte behöver vara lika lång som den första. Kursansvarige beslutar om när och hur denna VFU-period förläggs.

Får jag vara frånvarande från min VFU?
-VFU motsvarar heltid och du ska följa din handledares hela arbetstid. Längre frånvaro ska tas igen, gärna i samband med den aktuella VFU-perioden.

Var hittar jag min praktikplats?
-På valwebben och med CAS-inlogg kan du både se dina kurser samt dina praktikplatser.

Vem är min handledare?
-På valwebben hittar du vem som är din handledare och kontaktuppgifter till denna. Det är ditt ansvar att i god tid (ca 2-3 veckor) ta kontakt med din handledare.

Får jag reseersättning?
-Ja, se länk ovan för blanketter hos lärarhögskolan.

Jag har ännu inte blivit tilldelad praktikplats?
-Ibland tar det lång tid innan du blir tilldelad och så ska det inte vara. Kontakta VFU-enheten, Anette Ekman eller Stina Berglund, och kolla med dem vad det beror på. Kontakta kursansvarig om det inte löser sig och sedan någon av utbildningsbevakarna om det fortfarande inte löst sig med praktikplats.

Får jag fixa egen praktikplats?
-Generellt nej men i vissa fall kan det vara möjligt. Du skall dock inte göra praktik hos en släkting eller liknande. Kontakta VFU-enheten och diskutera med dem om det är möjligt. Ibland är det brist på praktikplatser och då kan det vara möjligt att ordna egen plats. Är det utanför partnerområdet utgår dock ingen ersättning för den lokala handledaren.


Får jag byta placering om jag är missnöjd?Det är ytterst sällan som en student beviljas byte av VFU-placering. Du kan ansöka om byte av placering genom att fylla i blanketten "särskilda skäl". Det är viktigt att du noggrant läser igenom blanketten innan du skickar in den.