Studentkårsskrivelsen

De tre kårerna vid Umeå universitet skriver vart tredje år en gemensam skrivelse till universitetet om de strukturella och övergripande problem som drabbat studenter i sina studier vid Umeå universitet, den så kallade Studentkårsskrivelsen (f.d. Studentfallsskrivelsen).

Denna skrivelse lämnas över till universitet för att kunna skapa större förståelse i vad som kan behövas förbättras på universitetets utbildningar.

Aktuell skrivelse: Studentkårsskrivelsen 2016

Arkiv:
Studentfallsskrivelsen 2013

Studentfallsskrivelsen 2010

Studentfallsskrivelsen 2009

Studentfallsskrivelsen 2008