Bilder från examenceremonin 7/6 2015


Länk till album