Förskollärare med examen januari 2016 sökes!


Vi söker dig som tar din examen som förskollärare i januari 2016!

Nya lediga jobb kommer ut regelbundet i Skellefteå kommun.
Barnen och ungdomarna är Skellefteås framtid. Vår uppgift på skol- och kulturkontoret är att ge dem goda kunskaper och färdigheter en trygg och bärkraftig plattform för fortsatta studier, och så småningom för vuxenlivet. Vi gör detta på både lärande och närande sätt. Våra anställda är ryggraden i arbetet och säkerställer att verksamheterna för- och grundskola bedrivs engagerat och med hög kompetens och kvalitet.
Tack vare dig!

Som medarbetare i Skellefteå kommun bidrar du till att få allt att fungera. Ditt arbete gör Skellefteå mer attraktivt. Både att bo, verka i eller besöka.
Du är samhällsbyggare Inom Skellefteå kommun finns över 400 olika yrken representerade. Eftersom vår verksamhet är stor, med över 8 000 medarbetare, kommer nya lediga jobb ut regelbundet.

Kontakta utvecklingspedagog och VFU-samordnare:
Helena.ahman@skelleftea.se