Volontärer sökes!


International Meeting Point Umeå är ett volontärnätverk som har startats i ett samarbete mellan Medborgarskolan, Röda Korset samt ett 20-tal volontärer i och med den ökande andelen med asylsökande i kommunen. Nu finns det ett 100-tal volontärer som arbetar ute på asylboendena och ett 50-tal volontärer som engagerar sig för att skapa och genomföra olika arrangemang. Men det behöver bli fler!

Medborgarskolan utbildar volontärer för bemanningsuppdrag ute på asylboenden i kommunen.
Det behövs även volontärer till utbildningstillfällen för asylsökanden som vill lära sig svenska, och volontärer till olika former av aktiviteter (t.ex. hantverk) för barn och familjer.

För mer information om International Meeting Point Umeå och anmälan till volontärarbete
klicka här!