Webbenkät om lärarutbildningen


https://drive.google.com/file/d/0B0Vc56IdkEZNejVlTlhycVZPanlsTHhXdnR4Mm5keWtVZldn/view?usp=sharing
Klicka på bild för att läsa brevet

Vi vill veta vad du anser om din lärarutbildning!

Jag heter Anna Ekström och är ordförande för Skolkommissionen. Vi arbetar på uppdrag av regeringen med att ta fram förslag för att höja kunskapsresultaten, förbättra undervisningens kvalitet och stärka likvärdigheten i svensk skola. För mer info, se: www.sou.gov.se/skolkommission.

Lärarna har stor betydelse för att skapa en positiv utveckling för skolan och alla elever. Att din utbildning håller hög kvalitet och förbereder dig inför ditt kommande yrkesliv på ett bra sätt är därför väldigt viktigt. Det är viktigt för oss att ta tillvara lärarstudenternas erfarenheter av lärarutbildningen. Jag hoppas att du vill dela med dig av dina erfarenheter! Det är viktigt att vi får med studentperspektivet i arbetet med att skapa en lärarutbildning med så hög kvalitet som möjligt.

Vi har tillsammans med Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, Lärarförbundet Student samt Sveriges förenade studentkårer (SFS) tagit fram en webbenkät riktad till studenter på landets lärarutbildningar.

Det är självfallet frivilligt att besvara webbenkäten! Jag vill betona att de enkätsvar som kommer in till oss är anonymiserade och att de inte går att hänföra till enskild person. Det är hur gruppen lärarstudenter svarar som är vårt intresse.

Vårt mål är att kunna ta resultatet från webbenkäten i beaktande när vi lämnar vårt delbetänkande till regeringen under våren. Jag vill därför be dig att besvara enkäten så snart som möjligt.

Du kommer till webbenkäten genom att klicka här, och den tar cirka 5-10 minuter att besvara.

  Tack för hjälpen!

  Vänliga hälsningar,

  Anna Ekström, Ordförande Skolkommissionen