Lärarhögskolans pedagogiska prisLärarhögskolans pedagogiska pris delas ut vid universitetets vårpromotion den 21 maj 2016. Både studenter och anställda liksom medverkande skolor i exempelvis verksamhetsförlagd utbildning, inbjuds att lämna förslag till pristagare.
Syftet med priset är att uppmuntra lärare som gör särskilt goda insatser i utbildningar inom Lärarhögskolans ansvarsområde. Priset kan tilldelas en enskild lärare eller en grupp av lärare. Priset kan också tilldelas lärare verksamma inom verksamhetsförlagd utbildning/praktik.
Förslaget ska vara väl motiverat och innehålla en argumentation om varför läraren/lärarlaget skall få utmärkelsen. Motiveringen ska omfatta minst en halv A4 och får gärna innehålla konkreta exempel. Alla lärarkategorier kan komma i fråga; även doktorander som utför undervisning.
En bedömningskommitté bestående av tre lärarrepresentanter och en studentrepresentant kommer att utse pristagare. Bedömningskommittén kommer att utgå från lärarens/lärarnas pedagogiska förmåga som den visas i:
-          undervisningsinsatser och mötet med studerande,
-          arbetet bland kollegor,
-          pedagogiskt utvecklingsarbete inom Lärarhögskolans område.

Motiverade förslag ska vara Lärarhögskolans kansli tillhanda:
annika.kjellsson-lind@umu.se senast fredag den 5 februari 2015.
Prissumman är 25 000 kronor. Priset är i vissa fall beskattningsbart beroende på vad prissumman används till för ändamål. Om det tas ut i form av kontanter kommer ett avdrag på 30 % att göras. Beslut om pristagare kan inte överklagas.

För Lärarhögskolan
Maria Löfgren
Rektor