Bilder från examenceremonin 16/1 2016


Länk till album