Umeå folkskoleseminariums minnesfond ht 2016

Utlysning av stipendium:
Umeå folkskoleseminariums minnesfond ht 2016

Lärarhögskolan utlyser 3 stipendier á 5000 kronor ur Umeå folkskoleseminariums minnesfond.
Lärarstudenter - sök stipendium senast måndag den 31 oktober 2016.
Enligt fondens stadgar ska stipendier företrädesvis betalas ut till nedanstående aktiviteter.
  • Stipendier åt därav förtjänta studerande
  • Hjälp åt studerande för studieresa inom- eller utomlands
  • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för de studerande gemensamt ändamål
  • Förvärv av materiel eller andra saker
För att kunna beviljas medel ur fonden ska du vara aktivt studerande vid någon av Umeå universitets lärarutbildningar. Observera att stipendier inte får beviljas för redan genomförd aktivitet.

Ansökan

Ansökan ska vara Umeå universitet (Registrator) tillhanda senast måndagen den 31 oktober 2016.
Ansökan som ska vara märkt med diarienummer FS 2.1.6-1464-16, ska innehålla:
  • ett utdrag ur Ladok som visar att du är aktivt studerande samt
  • ett brev där du beskriver vad du vill använda ett stipendium till och varför.
Om fler godkända ansökningar kommer in än utlysta medel kommer urvalet att ske genom lottning.
Ansökan sänds till:
Registrator
Umeå universitet
901 87 Umeå
alternativt:
via mail; medel@diarie.umu.se (skriv Diarienr i meddelandefältet)
eller inlämning över disk vid Infocenter, Universum

För frågor om utlysningen, kontakta Lärarhögskolans kansli här!
eller ring 090-786 50 00