Kärriärtest
Har du börjat fundera på din karriär och vart du vill arbeta?

Kommun och landsting över hela landet har efterfrågat vad som är viktigt för framtida lärare. Deltag i Universums underökning för att ta kontroll över din framtid, reflektera över vad du söker hos din framtida arbetsgivare och förstå vad som är viktigt för andra.


Detta karriärtest är anonymt och ingen personlig data samlas in.
För mer information eller problem nathalie.jonsson@universumglobal.com