Bidra till kvalitetssäkring av din utbildning


Är du studerande på grundlärarprogrammet,
inriktning fritidshem här på Umeå universitet?
Tycker du att det är viktigt att utbildningen håller
hög kvalitet?

Vill du berätta om dina erfarenheter när det
gäller kvaliteten på just din utbildning?

Är du tillgänglig för en Skype-intervju onsdagen
den 26 april 2017 kl. 13-14?

Om du svarat ja på frågorna ovan, kontakta oss
på UKÄ så berättar vi mer om hur du kan bidra till
kvalitetssäkringen av just din utbildning!

Mejladress till kontaktpersoner och annan
information hittar du på:
www.uka.se/tycktill