Dagordning och bilagor inför stormöte den 29/11

Dagordning
Bilaga B1
Bilaga B2
Bilaga B3